Přerov - jak ho možná neznáte

Volný čas
Přednáška Mgr. Šárky Krákorové Pajůrkové provede posluchače historií Přerova od pravěku až do poloviny minulého století. Největší pozornost bude věnovat radikální proměně charakteru města ve druhé polovině století devatenáctého.
Termíny