Dita Hořínková a ArtHarmony

Hudba
Účinkují: jásavý hlas - Dita Hořínková, libý zvuk houslí - Petr Maceček, kouzla klavíru - Pavel Voráček. Jako obvykle vás čeká překvapení v podobě hosta.








Termíny