Jan Jindra: Bylo nebylo

Výstava
Výstava „Bylo nebylo“ je obrazovým výletem, který diváka konfrontuje s minulostí ohraničenou rokem 1989. Výstava s ironickým názvem „Bylo nebylo“ připomene divákovi vizualitu tehdejšího komunistického Československa. Fotografie zachycují humorné a vážné momenty z minulosti vybrané kurátorem výstavy Tomášem Pospěchem. Výběr pro výstavu tvoří především nepublikované fotografie Jana Jindry, např. snímky ze souboru „Vojenský přijímač VÚ 3513“ nebo snímky ze souboru „Směr chata a chalupa“. Výstavu charakterizuje ústřední fotografie s názvem „Prodavač květáků“. Jan Jindra (* 1962), absolvent Střední průmyslové školy grafické a televizní fakulty Akademie múzických umění, obor Umělecká fotografie. Od roku 2002 přednáší na Ústavu reklamní fotografie a grafiky Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2011 vystavoval ve FGF soubor „Silvestry v hotelu Jalta (1982–1984)“.
Termíny