Historie Arboreta Nový Dvůr ve fotografiích

Výstava
U příležitosti 200. jubilea připravilo Slezské zemské muzeum sérii fotografických výstav představujících historii jeho expozičních areálů. Jako první se v březnu návštěvníkům představí Historie Arboreta Nový Dvůr ve fotografiích. Prostřednictvím unikátních fotografií zavede návštěvníky Arboreta až k samotným kořenům areálu. Nastíní jeho bohaté a zajímavé dějiny a ukáže proměny areálu v čase až do současnosti. Opomenout nemůže výstava ani osobnost Quido Riedela, který na počátku 20. století na svém novodvorském panství založil přírodně krajinářský park, na jehož základě vzniklo v roce 1958 Arboretum Nový Dvůr – jeden z dendrologicky nejcennějších objektů v České republice.
Termíny