Cyklus přednášek Nedoceněné osobnosti regionu

Volný čas
Radim Urbánek, Vratislav Votrubec (1853-1903). Vratislav Votrubec působil jako středoškolský profesor a vyučoval na gymnáziu ve Vysokém Mýtě a později na pražských Vinohradech. Záliba v technických a přírodních vědách ho postupně dovedla na počátku 90. let 19. století ke koupi fotoaparátu, který odstartoval jeho fotografickou vášeň. Votrubcovy snímky se staly unikátním záznamem sakrální a lidové architektury i lidových oděvů na Vysokomýtsku. Nejzajímavějšími kousky jsou interiérové fotografie, které se v době průkopníků fotografie pořizovaly velmi nesnadno s ohledem na stav tehdejšího technického vybavení i složitosti pořizování fotografických snímků na skleněné negativy, ovšem Votrubec v nich geniálně zužitkoval svoji inteligenci i široké znalosti středoškolského pedagoga, vyučujícího předměty jako byla matematika, fyzika a chemie.
Termíny