Večer variací

Hudba
4. abonentní koncert cyklu C. Program: J. Brahms - Variace na Haydnovo téma, P. I. Čajkovskij - Rokokové variace pro violoncello a orchestr, C. Franck - Symfonické variace pro klavír a orchestr, A. Dvořák - Symfonické variace. Sólisté: Jan Páleníček - violoncello, Jitka Čechová - klavír. Dirigent: Petr Vronský.
Termíny