Přednáška o Zlaté stezce

Volný čas
Zlatá stezka je příkladem komunikace, která přinášela život celým rozsáhlým oblastem sousedících středověkých států - Pasovskému biskupství a Českému království. Proudilo po ní nejen zboží, ale také myšlenky, kultura a lidé. Vznikla na ní řada vesnic a měst. Jiná místa její blízkost živila a ovlivňovala. Přednáší Mgr. Aleš Vondráček.
Termíny