Irena Vostracká

Volný čas
Letošní cyklus přednášek Offcity architekti se zaměří na téma rozvoje a plánování města a s tím související roli městského architekta.
Termíny