Podoby tance

Volný čas
Taneční konzervatoř a střední odborná škola zve na vystoupení žáků 1. až 8. ročníku. V 60 minutách představí žáci osmileté Taneční konzervatoře různé formy a styly tance od jeho základní až k vrcholné formě. Předvedou též specifické tance české i cizích národů, aby na nich ukázali rozmanitost a krásu pohybu.
Termíny