Mystik bezčasí Josef Šíma

Volný čas
Josef Šíma (1891-1971), rodák z Jaroměře, je považován za vynikajícího malíře světového formátu. I přesto, že téměř padesát let svého života žil ve Francii, v Čechách pravidelně vystavoval a svým výjimečným organizačním talentem propojoval moderní francouzskou výtvarnou scénu s českou, která se díky tomu do značné míry začala posouvat k novým výtvarným trendům, jako byl surrealismus nebo abstrakce. V Šímových obrazech, tvořených v duchu nefigurativní abstrakce, se často objevuje specifická symbolika stromů, krystalů a kosmických vajec, popřípadě symbolika inspirovaná antickým světem mýtů a bájí. Dílo Josefa Šímy tak patří svým metafyzickým zpracováním k ojedinělým ukázkám světového surrealismu. Z cyklu přednášek Gabriely Pelikánové Pavučiny životů - rozplétání osudů předních českých výtvarníků.
Termíny