Finanční stráž v Lužických horách

Výstava

Výstava se uskuteční v prostorách loveckého zámečku Pachtů z Rájova

Výstava mapuje historii sboru finanční stráže v Lužických horách od jeho založení v roce 1843 až do likvidace v průběhu roku 1949. Finanční stráž je dnes již polozapomenutý ozbrojený sbor, který v rámci rezortu ministerstva financí střežil státní hranici. Výstava připomíná historii finanční stráže a její organizační vývoj v regionu Lužických hor. Je připomenuto i zapojení finanční stráže do struktur Stráže obrany státu a boj na obranu republiky na podzim roku 1938. Stranou nezůstávají ani informace o obnově finanční stráže v roce 1945, ale i násilná likvidace v roce 1949. Návštěvník výstavy se taktéž dozví základní informace o bývalých celních úřadech v Lužických horách, kde také pracovali příslušníci finanční stráže.

Další dokumenty k akci

  
Termíny