ZÁZRAK VZKŘÍŠENÍ neboli Nebe nebolí

Hudba

Velikonoční zpěvy z tzv. Českoskalického graduálu z roku 1567, ze kterého po staletí zpívali česky naši předkové a jenž je uchován v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Premiérově se z něho zpívaly roráty v loňském adventu, nyní v podání Michaela Pospíšila (zpěv, varhanní pozitiv, badatelská práce, dramaturgie programu) a souboru staré hudby Musica per gaudium ze SVČ Bájo Česká Skalice zazní zpěvy o vzkříšení Kristově. Akci pořádá SVČ Bájo ve spolupráci s římskokatolickou farností Česká Skalice.

Termíny