Archeologický výzkum rotundy a raně gotického kostela v Tasově u Velkého Meziříčí

Volný čas
Přednáší Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. z FF Univerzity Palackého v Olomouci.
Termíny