Večer s Jiřím H. Krchovským

Divadlo
Recitační pásmo v současné době nejčtenějšího českého básníka bude zahrnovat nejenom verše z jeho nejslavnějších knih, ale také celou řadu nejnovějších básní.
Termíny