Janovský trhák 2014

Závod Janovský trhák 2014 se koná v rámci Zahájení turistické sezóny v Českém Švýcarsku. Součástí programu je také výlet na novou janovskou rozhlednu. Region: České Švýcarsko Místo konání: Hřensko, Janov Disciplína: Cyklistická časovka do vrchuDatum konání: 26.04.2014 Pořadatel: Petanque club Janov - obec Hřensko - obec Janov - OPS České švýcarsko Ředitel závodu: František Zachula tel.: +420 605 236 000 Technické zajištění závodu: SDH Hřensko p. Křížek Lékařské zabezpečení závodu: MUDr. Antonín Zamykal tel.:+420 604 753 386 Přihlášky: prostřednictvím internetu - vyplněním formuláře na webových stránkách nebo zasláním na janovskytrhak@seznam.cz poštou: na adresu: Petanque club; Janov 22; 405 02 Děčín osobně v pensionu Pastis, Janov 22 Termín přihlášek přes internet je do 20.04.2014 23:59h Přihlášky na místě přijímáme do 26.04.2014 08:30h. Startovné: včasné do 21. 4. 2014 (rozhoduje datum zaplacení) 250,- Kč při prezentaci v sobotu 26.4.2014 v pensionu Pastis 300,- Kč Možné způsoby platby: složenkou (účet č.: 43-6391160227/100) bankovním převodem (účet č.: 43-6391160227/100) osobně při prezentaci v pensionu Pastis, Janov 22 !! Jako variabilní symbol uvádějte vaše datum narození!! dd.mm.rr. Startovné zahrnuje: Zdravotní a pořadatelskou službu, měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v cíli, startovní číslo, diplom, startovní balíček. Kategorie: ženy Juniorky-14 - 18 let -Z1 ženy 19 - 30 let - Z2 ženy 31 - 40 let - Z3 ženy 41-50 let - Z4 ženy 51-60 let - Z5 ženy 61 let a více - Z6   muži Junioři 14 -18 let - M1 muži 19 - 30 let - M2 muži 31 - 40 let - M3 muži 41 - 50 let - M4 muži 51 - 60 let - M5 muži 61 let a více - M6 * rozhoduje rok narození Tandem bez omezení. Handicap bez omezení. Elite. Důležité pokyny a informace: Parkování vozidel: Parkování je zajištěno na odstavných plochách v Janově. Prosím řiďte se pokyny pořadatelů.Pozor silnice Hřensko - Janov bude 26.04.2014 od 9.30 hod. do konce závodu pro motorová vozidla uzavřená. Po trati se však mohou pohybovat vozidla pořadatelů,lékařské služby a hasičů, proto je nutné jet při pravém okraji vozovky a dodržovat bezpečnost. Prezentace: Probíhá v pensionu Pastis od 7:30 hod. do 9:30 hod.Je nutno dodržet tento čas z důvodu aktivace čipu, který obdrží každý přihlášený závodník. Zde se každý závodník dozví přesný čas startu. Po prezentaci si závodníci namontují startovní číslo na řídítka a s časovým předstihem odjedou na start do Hřenska. Pořadí na startu: Bude stanoveno dle pořadí přihlášení k závodu, závodníci se vydávají na trať jednotlivě ve stanoveném časovém odstupu, pořadí přihlášení k závodu = pořadí na startu. Stručný popis závodu: Start je ve Hřensku na mostě za odbočkou na Janov. Trasa pokračuje po asfaltové silnici do Janova. Cíl je na vrcholu stoupání. Mapka a profil tratě viz propozice. Předpis: Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. V den konání závodu můžete využít služeb cyklobusu, který závodníky přijíždějící na kole do Hřenska vyveze zdarma do obce Janov. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Ceny: Věcné ceny Časový harmonogram: 7:30 - Zahájení prezentace 10:01 - Start prvního závodníka cca. 13:30 - vyhlášení výsledků všech kategorií. Důležité informace: Jeďte po celou trasu při pravém okraji vozovky zejména krátce po startu. Dodržujte pravidla silničního provozu. Výběr bicyklu je libovolný, to jest od Ukrajiny po Horala ... :-))))) Lékařská služba bude mít po celou dobu závodu k dispozici 2 pohotovostní vozidla. Po trati budou pořadatelé, kteří budou mít přímé spojení na lékaře nebo pohotovostní vozidla. Pořadatel si vyhrazuje právo změny trati nebo jiné změny v případě, že by před startem došlo k změně dopravní situace. S případnými změnami budou závodníci seznámeni před startem.

Termíny