Zahájení cyklu uměleckých večerů "Permské období II"

Volný čas
Setkání známého režiséra permského divadla "U mostu" Sergeje Fedotova s obyvateli města Perm, Uralu a všemi krajany, kteří žijí v Česku. Na programu je rovněž beseda se členy Společnosti Mariny Cvětajevové.
Termíny