Leviathan

Film, Dokument
Temno a nestálost, naprostá ztráta orientace. Režisérské dvojici Castaing-Taylor, Paravel se podařilo za pomoci minikamer GoPro posunout hranice dokumentárního filmu. Leviathan totiž spolehlivě boří všechny zaběhnuté konvence tohoto „žánru". Naprosto běžná rutina rybolovu tak, jak probíhá dennodenně na všech světových mořích a oceánech, je zde proměněna v cosi nadpozemského. Zároveň však veskrze světského, vyvěrajícího z hlubin země. To vše za naprosté absence jakéhokoli hudebního podkresu či komentáře, jediného záchytného bodu.
Termíny