Symbolika uzlů, obřady a magické uzly

Volný čas
Symbolika uzlů bývá v mnohých kulturách úzce spjata s „Bohem Svazovačem“ a s jeho stvořitelskou kosmickou sítí. Pouta či uzly bývají symbolem mystických vládnoucích sil, jež tvoří vlastní podstatu kosmu, kde rozvazování uzlů charakterizuje nejen iniciaci ducha a moudrost, ale také smrt. Magie uzlů přestavovala rozetnutí pout na různých duchovních úrovních a velké oblibě se těšila hlavně nauka egyptského boha moudrosti Thovta. Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová.
Termíny