PROMĚNY TOVÁRNÍHO AREÁLU FIRMY BAŤA

Volný čas
Zlínský tovární areál založený před více než sto lety firmou Baťa na tehdejším západním okraji města prošel za svou existenci mnoha proměnami. Historik David Valůšek ve své přednášce představí zásadní etapy jeho vývoje od výstavby prvních budov až do současnosti. Promítnutí krátkého filmu o vzniku 14|15 Baťova institutu.

Termíny