Poutní jarmark lidových řemesel na Velkém náměstí

Volný čas
Prezentace tradičních řemeslných výrobků, hudební program a další akce pro děti.

Termíny