Vycházky po lipovském okolí s průvodci

Program vycházek s průvodci: neděle 20. dubna - sraz v 10:00 hodin na vlakovém nádraží Lipová - vycházka podle mapky T4 Okružní turistická trasa přes někdejší panství Hainspach; průvodci: manželé Žákovi sobota 26. dubna - sraz v 10:00 hodin na náměstí ve Šluknově - vycházka podle mapky T1 Okružní trasa Českým Nizozemím, panstvím Šluknovských pánů; průvodci: H. Hošková a G. Ritschel sobota 3. května - sraz v 10:00 hodin před Obecním úřadem v Lipové - vycházka podle mapky T3 Okružní trasa panstvím Leopolda Antona Salma-Reifferscheidta; průvodce: W. Hentschel Více informací o vycházkách vám podá Informační centrum Lipová. Na vycházky je nutné se předem přihlásit, a to na e-mailové adrese IC Lipová - ic@lipova.cz. Uzávěrka přihlášek je vždy 3 dny před dnem konání vycházky.

Termíny