Žáci v roli průvodců

Volný čas, Pro děti

Projekt řetězového provázení zámkem ve spolupráci se ZŠ J. A. Komenského v Náměšti nad Oslavou


http://www.zamek-namest.cz/

Ve dnech 19. - 21. června 2014 bude na zámku v Náměšti nad Oslavou probíhat projekt řetězového provázení, který je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) pod názvem Vzdělávací role Národního památkového výstupu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky.
Není třeba se tohoto složitého oficiálního úvodu bát. Pro návštěvníka zámku to znamená, že při prohlídce trasy Reprezentační prostory se setká v každé místnosti s jiným průvodcem, který představí historii a zajímavosti.

Zámek Náměšť nad Oslavou patří k objektům, které už s řetězovým provázením mají zkušenost. Stejně jako v minulých letech budou i letos provázet návštěvníky žáci devátého ročníku ZŠ J. A. Komenského z Náměště nad Oslavou.  Prvním krokem v jejich přípravě byla prosincová přednáška zaměřená na novodobou historii zámku. Na konci dubna se žáci seznámí s prostory prohlídkové trasy, v květnu je čeká práce s průvodcovskými texty.  V polovině června se budou připravovat přímo na prohlídkové trase.

Vaše návštěva zámku ve dnech 19. - 21. června 2014  tak může být pro vás trochu netradičním zážitkem při prohlídce památky a pro žáky v roli průvodců získáním osobního vztahu k místnímu zámku a poznáním, že dějepis nemusí být nuda.

Přijďte je v jejich snaze podpořit.

Termíny