Mirko Fuchs - Kresby

Výstava
Doménou jsou hlavně mystická a snová města, krajiny či katedrály. Můžete se ale těšit i na netradiční regionální motivy, často opomíjené a přehlížené. Bude představen průřez ze starších kreseb i těch nejnovějších.
Termíny