Pražská konzervatoř na scéně RSVK

Hudba
V podání symfonického orchestru a mladých sólistů – studentů Státní pražské konzervatoře zazní díla G. Rossiniho, A. Dvořáka, J. Brahmse, P. I. Čajkovského.
Termíny