Klíče bratra Josefa

Divadlo
Příběh o bratru Josefovi – členu řádu kapucínů, který se zamiluje do purkmistrovy nezletilé dcery Eleviny.
Termíny