Bulharské a rumunské hory

Volný čas
Přednáška Ing. Pavla Kašpara. Putování na nejvyšší vrcholy Balkánu i rumunských Karpat. Promítání s vyprávěním.
Termíny