Helena Heckelová : Vilém Heckel – fotograf

Volný čas
Životopis legendárního českého fotografa Viléma Heckela očima jeho dcery Heleny Heckelové.
Termíny