Keramika 6x jinak

Výstava
Jedná se o výstavu keramické tvorby 6 autorů : Jiřiny Krabcové, Františky Fránové, Jiřiny Balíkové, Martiny Masopustové, Renáty Zíkové a Ivety Zíkové a jejich učitele, akademického sochaře Václava Hrůzy.
Termíny