MCA Atelier: Pavla Melková - Miroslav Cikán

Výstava
Jako první architektonická výstava letošního roku je připraven projekt pražského MCA Atelier. Záměrně je uvedeno slovo projekt a ne výstava, neboť i v letošním roce chceme architekturu představovat ne v podobě tzv. klasické „portfoliové“ výstavy, nýbrž projekty z jiného úhlu pohledu ... Architekti se představí ne /jen/ prostřednictvím svých realizací, ale poodkryjí spíše to, jakým způsobem uvažují, pracují, vnímají, jaké otázky jsou pro ně prioritní, co je inspirací, co se skrývá za koncepty jejich realizací a stejně tak se dotknou i otázek vztahujících se k širším, sociálně politicko společenským souvislostem.
Termíny