Sen jeden svítí

Volný čas
10. večer z cyklu Ale báseň je dar. Básníci českého expresionismu - Jakub Deml, Ladislav Klíma, Richard Weiner, Jaroslav Durych, Josef Čapek.
Termíny