Cesta uměním

Výstava
Výstava mapuje výtvarné práce tohoto školního roku, kdy žáci volně navazují na loňské téma Cesta uměním. Cílem projektu je seznámit děti s dějinami výtvarného umění a prostřednictvím tvorby prohloubit vztah k umění jako takovému. Práce vytvořili žáci Základní umělecké školy ve Voticích a v Neveklově, pod vedením učitelky Markéty Čiperové.
Termíny