Z. Kubelková: Práce lékaře v západní Keni

Volný čas
Jak lze během stáže poznat nejen zdravotnictví, ale i přírodu, krajinu, gastronomii a lidi této jedinečné země.
Termíny