Michaela Fukačová

Hudba
Michaele Fukačové se podařilo jako jedné z mála hráček na violoncello zařadit do mezinárodní elity svého oboru. Světová kritika oceňuje především její oduševnělý projev a schopnost uchvátit posluchače svojí intenzivní niternou výpovědí. Brněnská rodačka, v současnosti žijící v Dánsku, svůj talent rozvíjela pod dohledem legendárních violoncellistů, jako jsou A. Navarra, P. Tortelier nebo věhlasný M. Rostropovič. Zvítězila na řadě soutěží, jmenujme za všechny mezinárodní soutěž P. I. Čajkovského v Moskvě. Na tomto koncertě zazní díla českých skladatelů, v jejím podání uslyšíme Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 Bohuslava Martinů. Symfonii G dur Antonína Dvořáka lze považovat za skladbu, která se vymyká z rámce jeho ostatní symfonické tvorby. Mohli bychom dokonce říci, že u Dvořáka stejně jako u Beethovena, se projevuje sklon k psaní méně dramatických děl po vypjatých symfoniích. V poetické Osmé symfonii se projevuje skladatelova láska k přírodě, je dílem radosti a životní pohody, které prožíval za svých pobytů ve Vysoké u Příbrami.
Termíny