Smršťování Ostravy - hrozba, nebo naděje?

Volný čas
Moderovaná debata s odborníky a zástupci samosprávy. Česká republika před deseti lety přistoupila k Evropské unii. Evropská politika dnes významně, aniž si to někdy uvědomujeme, ovlivňuje každodenní běžný život a evropské investice patří k nejvýznamnějším investicím, které v Česku máme, ať už se to týká politiky zaměstnanosti, infrastrukturních staveb nebo vzdělávání, vědy a výzkumu. Přesto mnoho lidí v Ostravě a jejím okolí nemá práci a životní úroveň je stále ještě vzdálena evropskému průměru, což se projevuje především na odcházení mladých a šikovných lidí z našeho regionu do bohatších míst, například do Prahy. Umíme dostatečně využívat příležitosti, které nám evropské politiky přinášejí? Existuje východisko z nepříznivého trendu „vylidňování Ostravy“? Co můžeme dělat pro to, aby Ostrava byla atraktivnějším místem pro život?
Termíny