Severská země

Výstava

Galerie 4 zve na výstavu dánského uměleckého fotografa, která mapuje vztahy lidí na severu.Výstava potrvá do 29. dubna 2014.

   Série fotografií nazvaná Severská země představí zejména černobílé snímky pohybující se směrem od dokumentární k umělecké fotografii. V práci Torbena R. Petersena je hmatatelná intenzita. Fotografování pro něj představuje nejintenzivnější prožitek a ovlivňuje jej jak psychicky, tak fyzicky. Pracuje jak s vlastními, tak se skrytými emocemi, přáními a tužbami druhých, které jsou často ignorovány nebo potlačovány. Fotografie nemají název ani popisky proto, aby zůstaly otevřené pro divákovu vlastní interpretaci, kontemplaci a prožitek. Je to divákova vlastní zkušenost a úvaha, co tvoří ústřední bod výstavy, neboť jejich spojení s díly je dle Petersena zásadní.

   Výstava se soustředí na vztahy mezi lidmi, společností a státem. Je to oslava lidské rozmanitosti, psychiky a síly. Ale zároveň je připomínkou potřeby individuální rovnováhy a v neposlední řadě rovnováhy mezi lidskou solidaritou a státem. Severská země dává divákům možnost klást si otázky o sobě samých a o společnosti, kterou spoluutvářejí. Je zde prostor pro pochopení a reflexi a tím i příležitost k vnitřnímu růstu. Výstava je postavena na fotografových vlastních zkušenostech a názorech. Torben Rejnholdt Petersen věří, že pokud budeme pracovat se sebou samými jako jednotlivci, s vlastními duchovními hodnotami jako je sebeuvědomění a solidarita, potom máme možnost změnit a nově definovat parametry státu, ve kterém žijeme.

   Dává divákovi možnost zamyšlení nad vlastním životním standardem a životními hodnotami a tím má za cíl restrukturalizovat parametry státu. Vytváříme svoji vlastní realitu! Svět se nemění – jsme to my, kdo mění svoji mentalitu. Pokud jsme nespokojeni s něčím ve svém životě, můžeme to změnit skrze změnu nás samých. Pokud žijeme ve vnitřním klidu a harmonii sami se sebou, jsme pak schopni vytvořit pohodlný život pro sebe i ostatní. V posledních desetiletích byl často kladen důraz na zodpovědnost za osobní štěstí. To podpořilo netoleranci vůči těm, kteří nesdílejí stejný pohled na život. Severská země je oslavou naší různorodosti, protože Torben R. Petersen věří, že pouze díky různorodosti a toleranci můžeme vytvořit společnost, ve které je prostor a rovnováha pro každého. Nesmíme zapomenout v době redefinice státu hovořit více o lidské solidaritě, různorodosti, duchovních hodnotách a etice – a ne jen o ekonomice, mocenské struktuře a legislativě. Lidské úsilí, nadšení, zdravý rozum a tolerance vyžadují méně zdrojů a jsou tím pádem levnější, než struktura a řízení. Společnost vytvořená pro a skrze lidské hodnoty by zajistila dobré zdraví a pohodu občanů. Z tohoto důvodu je to více ekonomické a morálně zodpovědné, než všechny řeči a legitimizace potřeby větší kontroly a parametrů.

   Severská země se ptá jednotlivce: Po jakých hodnotách v životě toužíte? V jakém státě chcete žít? Podle fotografa jsou to jen výmluvy, co nás nutí nevěřit sama v sebe. Stát je často kritizován pro společenské strasti. Ale podle fotografa to není stát, kdo je na vině. Posláním je, že bychom měli na stát nahlížet jako na systém nebo strukturu, která je řízená lidskými bytostmi jako jsme my sami. Pokud si někdo přeje změnu, měl by začít sám u sebe. Torben R. Petersen vytvořil sérii Severská země, aby inspiroval a podpořil nás všechny v lidské solidaritě. Stejně jako fotograf ponechává jednotlivci prostor pro vytvoření vlastních názorů, hodnot a perspektiv, sám doufá, že i diváci se nechají inspirovat a budou se stejnou svobodomyslností přistupovat ke svému okolí.

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny