90. výročí založení Sbírky francouzského umění 19. a 20. století

Výstava
tváření kolekce francouzské umění je spjato s rozvojem moderního českého umění a jeho zájmem o dění v pařížském uměleckém prostředí. Poznání francouzské tvorby zprostředkoval zejména Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze. Roku 1902 uspořádal dvě výstavy zásadního významu: první byla věnována sochaři Augustu Rodinovi, druhá pod názvem Moderní francouzské malířství. V roce 1907 představil Umění impresionistů a postimpresionistů , o dva roky později se česká veřejnost seznámila s dílem sochaře Emila Antoina Bourdella . Roku 1910 z výstavy francouzských Nezávislých (Les Indépendants) získán obraz Andrého Deraina Koupání (1908). Rozhodující byl rok 1923, kdy československý stát zakoupil významný soubor obrazů, plastik, kreseb a grafických konvolutů z rozsáhlé výstavy Francouzské umění 19. a 20. století pořádané rovněž SVU Mánes. Protektorem této zásadní události se stal prezident T. G. Masaryk. Rozšířením původního výběru byli pověřeni historik a kritik výtvarného umění V.V. Štech a Václav Nebeský, uznávaný sběratel a historik Vincenc Kramář, ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, malíř Emil Filla, a předseda SVU Mánes architekt Otakar Novotný. V Paříži vybrali další významná díla v galeriích a sbírkách Ambroise Vollarda, Paula Rosenberga, Paula Cassiera, Daniela- Henry Kahnweilera, Waltera Halvorsena aj. Později ve 30. letech obohatila státním nákupem sbírku některá díla Pierra Bonnarda, Marca Chagalla, Maurice Utrilla. A stěžejní dílo Paula Gauguina
Termíny