Moje sestra Maryša

Divadlo
Vesnický thriller na divadle! Velmi volně na motivy hry Aloise a Viléma Mrštíkových.
Termíny