Bazilika sv. Prokopa v Třebíči ve světle nových poznatků

Volný čas
Andrea Kožuszniková pronese další z cyklu přednášek NPÚ Zajímavosti a aktuality památkové péče v Moravskoslezském kraji. Přednáška bude zaměřena na nově zjištěné poznatky z probíhajícího stavebně historického průzkumu bývalé benediktinské klášterní baziliky Panny Marie (později sv. Prokopa) v Třebíči, se zvláštním přihlédnutím ke kamennému severnímu vstupnímu portálu, který svou bohatou výzdobou patří k nejpozoruhodnějším pozdně románským uměleckým počinům nejen na našem území, ale také v kontextu celé střední Evropy. Pro své výjimečné kvality byla bazilika zapsána v roce 2003 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nastíněna bude otázka donace klášterní baziliky a architektonických vzorů. Předneseny budou výsledky nedávného dendrochronologického výzkumu v kryptě kostela, upřesněny budou jednotlivé stavební etapy včetně významné barokní přestavby objektu Maxmiliánem Kaňkou a vysvětleny budou způsoby dokumentace objektu včetně pasportizace kamenických značek.
Termíny