Čtvero ročních dob

Hudba
Umělecký vedoucí Josef Krečmer, houslové sólo Iva Kramperová, sonety A. Vivaldiho a dalších barokních autorů přednese Alfred Strejček.
Termíny