L. Jiráň: Střední a západní Čechy v pozdní době bronzové

Volný čas
Přednášející představí novinky v poznání hornodunajských popelnicových polí.
Termíny