Arabská astronomie

Volný čas
Přínos středověké arabské astronomie pro vývoj přírodních věd není tématem čistě vědecko-technickým, ale i filozofickým ve vztahu k historii vzdělanosti a kultury. Jejím středobodem je poznání antické, perské a indické vzdělanosti, kterou následně rozvinula do podoby tzv. islámské astronomie. Tvůrci této astronomie zdokonalili přístroje pro měření úhlů, sestavovali tabulky, kreslili hvězdné atlasy, zabývali se podstatou vesmíru a poznatky o vesmíru dokázali předat křesťanským učencům.
Termíny