Rétorika se Štěpánkou Duchkovou

Kurzy, vzdělání, konference

Chcete zdokonalit své prezentační dovednosti? Musíte vystupovat na veřejnosti? Dostáváte se do styku s médii? Na kursu Štěpánky Duchkové získáte rady, jak být připraveni na komunikaci (nejen) s médii. Jak odprezentovat svou práci tak, abyste zaujali. Osvojíte si návyky pro práci s trémou a hlasem. Naučíte se pohotově reagovat v neočekávaných situacích.

Minimální počet lidí pro uskutečnění kurzu je 7. Maximální počet přihlášených je 10.





Účinkují

Štěpánka Duchková





Termíny