ID 21

Film, Dokument
Dokumentární film ID 21 pojednává o ideální kráse našeho století. Poukazuje na vlivy médií na naši společnost. Náš cíl není pobouřit média, snažíme se zamyslet nad tématem a souvisejícími problémy, působící na dnešní společnost.
Termíny