Svatební košile

Divadlo
Láska, víra, vinna, odpuštění, poučení, střet světů mrtvých a živých ...to jsou Svatební košile. Příběh opuštěné dívky, modlící se za milého, který odešel do ciziny. Dívka si raději přeje smrt, než život bez milého. Je vyslyšena. Milý se vrátí, ale už ze záhrobí. "Tělo do hrobu přísluší, běda kdos nedbal o duši".
Termíny