Zápas o starý Most

Volný čas
Přednáška a diskuze s historiky. Hosté: historik František Šmahel, ředitel Městského muzea v Litvínově v 60. letech, bojoval za záchranu mosteckého děkanského chrámu, archeolog Jan Klápště se podílel na archeologickém výzkumu pod starým Mostem, bývalý ředitel Okresního muzea v Mostě Ludvík Losos, bojoval za zachování starého Mostu. Moderátor: historik Mgr. Matěj Spurný, PhD., Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK.
Termíny