Smrt filmu a zrození nového diváka

Volný čas
Přednáší Petra Hanáková (Katedra filmových studií FF UK).
Termíny