Koncert pro Slunce

Hudba
Tradiční koncert pořádaný Nadačním fondem Slunce pro všechny. V rámci pestrého hudebního programu vystoupí Vladimír Albrecht, Marcela Březinová, Radka Fišarová,Ivana Lojková, Petr Macháček, Leona Machálková, Zdeněk Podhůrský, Lucie Silkenová, Josef Štágr, Petr Zabystřan a Dáša Zázvůrková. Večerem provedou Mahulena Bočanová a Petr Jančařík. Součástí koncertu je udílení Cen Slunce za dlouholeté přátelství a neobyčejné skutky, konané ve prospěch NF Slunce pro všechny, který se cíleně zaměřuje na pomoc handicapovaným dětem a dospělým. Koncert je v pořadí 15-tý. Výtěžek bude použit na rekonstrukci školy v Unhošti, která zajišťuje vzdělání a komplexní péči dětem s různými druhy handicapů.
Termíny