Vladimír Merta: rozličné podoby folkové kultury

Volný čas
Jeden z nejvýznamnějších tuzemských folkových zpěváků, Ing. arch. Vladimír Merta, vystudoval scenáristiku a režii na FAMU, kde má také vlastní přednášky například o tom, jak vnímá filmové médium skladatel, písničkář nebo hudební vědec. Dnes se pokusí charakterizovat nuance vnímání tzv. folkové kultury nejenom na Moravě, na Slovensku a v Čechách, ale také v některých evropských i mimoevropských zemích, zejména pak v USA, a bude vyprávět o tom, jak se český písničkář uplatní v anglosaském světě. Své úvahy, inspirované bohatými osobními zkušenostmi, bude prokládat písněmi vlastními i převzatými a také ukázkami z několika unikátních filmů, zobrazujícími neobyčejně zajímavé tváře folkové kultury u nás i ve světě. Přednáší, hraje a zpívá Vladimír Merta. Po přednášce a hudební produkci Vladimíra Merty následuje beseda, kterou moderuje Vladimír Hendrich.
Termíny