Jan Palach ’69

Výstava
Na výstavě jsou prostřednictvím archivních dokumentů, fotografií a filmových záznamů představeny životní osudy Jana Palacha v dobovém kontextu šedesátých let. Pozornost byla také věnována případům Ryszarda Siwce, Jana Zajíce či Evžena Plocka.
Termíny