Češi? Němci? Něco mezi tím?

Volný čas
O historických proměnách Hlučínska 20. století beseduje David Váhala. Slezsko se stalo součástí zemí Koruny české v 1. polovině 14. století. Svou rozlohou představovalo její druhou největší zemi hned po území Čech. Morava se mu nemohla velikostí ani bohatstvím rovnat. V prusko-rakouských válkách však Koruna česká přišla o většinu Slezska. Hlučínsko tak od roku 1742 patřilo Prusku (odtud označení Prajzka). Po první světové válce začaly vznikat nové nástupnické státy. Slezsko byla oblast velmi bohatá, na toto území si činily nárok jak poražené Německo, jehož součástí doposud bylo, tak nově vzniklé Československo i obnovené Polsko. Československo se nakonec spokojilo s přičleněním území obývaného moravsky mluvícím obyvatelstvem. Úmluva byla naplněna 4. února 1920, kdy československá armáda obsadila jižní Ratibořsko. Právě tehdy se zrodil hlučínský fenomén se všemi svými důsledky.
Termíny